Continue innovatie, DevOps en cloud

Continue innovatie, DevOps en cloud

Recent is de vijfde Cloud Architectuur-rondetafel in Nederland gehouden schrijft Edwin Schouten. Dat zijn avonden waarin hij met vakgenoten een open dialoog heeft iedere keer vanuit een andere invalshoek. De vijfde editie had als onderwerp ‘Continuous Delivery en DevOps’, en draaide om het spanningsveld tussen snel veranderingen kunnen doorvoeren, maar wel op een zorgvuldige en betrouwbare manier.

DevOps – een samenvoeging van ontwikkelaar (developer) en beheerder (operations) – maakt het op basis van de juiste tools en processen mogelijk om dit zoveel mogelijk op een geautomatiseerde en herhaalbare manier te doen. Waarom nu DevOps vraagt Edwin zich af? Deden we dat twintig jaar geleden niet al? Waarschijnlijk wel schrijft hij, maar de IT-wereld zag er toen nog anders uit. De hoeveelheid en diversiteit van applicaties is significant toegenomen, we hebben rollen en verantwoordelijkheden tussen domeinen als business, applicatie, infrastructuur opgesplitst – met als doel optimalisatie binnen deze domeinen, maar als gevolg ook ‘schuttingen’ tussen die domeinen gebouwd.

Bovendien is business inmiddels IT, zo gaat Edwin verder. Het aantal van IT afhankelijke bedrijfsprocessen is groot en groeiend. IT is onlosmakelijk verbonden met de organisatie. In de jaren tachtig spraken we volgens hem van business en IT-alignment: manieren om het gat tussen IT-diensten en de bedrijfsvoering te dichten. Tegenwoordig is IT niet meer ondersteunend aan de bedrijfsvoering, de bedrijfsvoering is steeds vaker IT, aldus Edwin. Dat geldt overigens niet voor alle interne IT-diensten. We moeten volgens hem onderscheid maken tussen hoog-veranderlijke en laag-veranderlijke diensten.

Lees hier heel Edwin’s artikel.