IT’er wordt nog meer teamplayer in 2016

IT’er wordt nog meer teamplayer in 2016

Voor veel professionals die werkzaam zijn in de it-sector zou 2016 weleens een flinke transformatie kunnen betekenen in de manier waarop zij werken. Van oudsher was het gebruikelijk dat de technische specialisten in deze sector overwegend solistisch opereerden. Bij veel organisaties is de it’er echter een teamplayer geworden en dat heeft alles te maken met veranderende organisatiemodellen en werkvormen.

Neem de succesvolle software development methode ‘Agile/Scrum’ om tot productontwikkeling te komen, waarbij ‘leren door te doen’ centraal staat. Dit ‘kort op de bal zitten’ en intensief samenwerken doet een beroep op de social skills van de verschillende teamleden. Het stereotype beeld van de it’er die in de kelder van het gebouw zijn of haar werk doet is natuurlijk al lang achterhaald, maar de realiteit is wel dat de technisch specialistische it’ers gemiddeld genomen niet de grootste teamplayers zijn.

Lees hier het hele artikel.