Bouwers scrummen voor duurzame energie

Bouwers scrummen voor duurzame energie

Het idee dat woningen evenveel duurzame energie kunnen opwekken als verbruiken, houdt Nederland bezig. Technisch kan het, maar zonder slim samenwerken gaat het niet lukken. Een nul-op-de-meter-woning vraagt om de juiste softskills, resultaatgericht werken, scrumteams en gezond verstand.

Vertel de bewoners van een te renoveren woning dat ‘de energierekening’ eigenlijk een compleet achterhaald concept uit de vorige eeuw is, en u hebt al snel de volledige aandacht. De grap is: het is nog waar ook. Met energiebesparende maatregelen kunnen huizen vandaag de dag worden gerealiseerd met méér comfort en een gezonder binnenklimaat, terwijl de waarde van de woning stijgt en de bewoners zelfs helemaal geen energierekening meer hoeven te krijgen. Daarbij blijkt ‘beter samenwerken’ een van de kritische succesfactoren. De samenwerking moet flexibeler, sneller, transparanter, efficiënter en effectiever.

Bij Stichting Haagbouw vindt het tweede seminar van BouwLokalen van SBRCURnet plaats over nul-op-de-meter. Zo’n 25 bouwondernemers zijn aanwezig. BouwQuest koos samen met de opdrachtgever, installateur en aannemer voor ‘scrummen’ als samenwerkingsvorm. Scrumteams zijn kleine, zelfsturende teams die snel en flexibel beslissingen kunnen nemen.

De communicatie is direct. Hans Zwiep benoemt nog eens de vragen die ertoe doen in het overleg: “Wat wil de klant?” “Zijn alle eisen haalbaar?” “Is het ontwerp te bouwen en eenvoudig uit te werken?” Na de bouwaanvraag wordt een gedetailleerde uitwerking gemaakt en na de realisatie wordt gemonitord of alles werkt. Het scrum-proces is opgedeeld in kleine onderdelen (sprints). Na elke afgeronde sprint kan de prioriteitenlijst worden herzien. Het principe is helder. Maar goed scrummen is nog niet zo gemakkelijk. Scrummen vraagt om eerlijkheid en discipline – niet bepaald eigenschappen waar mensen in uitblinken. Zwiep herkent de valkuilen: “Er moet bereidheid zijn tot samenwerken, luisteren naar elkaar, open staan voor elkaars visie en flexibel zijn in denken en beslissen.”

Lees hier de rest van dit artikel.