Mens centraal tijdens Lean transities in zorg

Mens centraal tijdens Lean transities in zorg

Zorginstellingen doen er tijdens lean trajecten verstandig aan om de mens centraal te stellen, stelt zorgexpert Jeroen de Hond. “Aan een lean of agile methodiek op zich heb je niets, de mensen die de methodiek hanteren zijn degenen die het verschil maken en zorgen voor resultaat.”

Veel zorginstellingen starten verbeterprojecten waarbij gebruik gemaakt wordt van de methode Lean of Lean Six Sigma. De verbeterprojecten leiden vaak tot snelle en efficiënte resultaten. De betrokkenen bij deze projecten, zowel medewerkers als management, zijn over het algemeen enthousiast en behaalde resultaten smaken naar meer. Dit leidt dan vaak weer tot het opzetten van een serie vervolgprojecten of -programma’s. Ondanks de behaalde resultaten vallen organisaties nog regelmatig terug in hun oude gewoontes en komen de (voormalige) problemen weer bovendrijven. Waar ligt dit nou aan vraagt Jeroen zich af? Hoe komt het dat de lijn van verbetering niet wordt doorgezet?

Lees hier het hele artikel van Jeroen.