Continu veranderende omgeving vraagt agile leidershap

Continu veranderende omgeving vraagt agile leidershap

De maatschappij, klantbehoeftes en -verwachtingen veranderen voortdurend. Daarnaast wordt de kwantiteit, snelheid en complexiteit van veranderingen steeds groter en zullen organisaties, leiders, managers en medewerkers de komende jaren geconfronteerd worden met een continu veranderende omgeving.

Dit vraagt naast aanpassingsvermogen van organisaties, afdelingen, teams en medewerkers om sterk leiderschap. Traditioneel wordt de leider gezien als een charismatische persoon die krachtig en besluitvaardig is en de richting bepaalt van de organisatie. Daarnaast is elke leider uniek en heeft over de jaren heen zijn eigen leiderschapsstijl ontwikkeld. De vraag is echter of dit klassieke beeld van de leider nog houdbaar is in een continu veranderende omgeving.

Daarnaast zijn veel organisaties de afgelopen jaren gestart met het agile en Scrum werken om zonder tussenkomst van leidinggevenden en management effectief veranderingen door te voeren, nieuwe producten te ontwikkelen en de organisatie continu te verbeteren, waarbij de legitieme vraag ontstaat: Welke rol is er nog weggelegd voor leiders en managers in een continu veranderende organisatie?

In dit artikel wordt uitgelegd welke impact de continu veranderende omgeving en agile en scrum principes hebben op de rol van leiders en managers.