Stelselmatig falen IT-projecten lijkt eindelijk voorbij

Stelselmatig falen IT-projecten lijkt eindelijk voorbij

Jarenlang lukte het maar niet om het mislukken van IT-projecten te stoppen, maar voor het eerst sinds tijden blijkt nu het cijfer van falende projecten gedaald. Wat is er gebeurd?

Het lijkt erop dat de almaar stijgende lijn van falende IT-projecten eindelijk is doorbroken. Een nieuw onderzoek van het Project Management Institute ziet een daling van het aantal bedrijven dat zegt in het laatste jaar een IT-project te hebben meegemaakt dat niet op tijd werd afgerond, niet binnen het budget bleef of niet de gewenste vooraf gestelde doelen bereikt.

In het onderzoek kwam tevens naar voren dat organisaties die projecten het vaakst succesvol afronden, actief zoeken naar talent in projectmanagement en een agile aanpak hebben in projectmanagement.

Lees hier verder.